berneheeswijk.com
Herfst / Winter WEEKMEDITATIE     donderdag 27 oktober 2016


Uit de bijbel

Gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is,
die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.

Efeziërs 2,19-20

Feest van de apostelen Simon en Judas

Ter inspiratie


In de Middeleeuwen werd wel vaker gebruik gemaakt van het spel tussen beeld en omgeving. Zo bevatten verschillende kerken een zogenaamd Himmelloch. Dit is een opening aangebracht in het gewelf. Men zag dit als een poort naar de hemel en op Hemelvaartsdag werd hierdoor een beeld van Christus omhoog geheven. Het Himmelloch kon ook op Pinkstermorgen worden gebruikt. Dan werd er een beeld van de Heilige Geest in de vorm van een duif neergelaten om zo de uitstorting van de heilige Geest te visualiseren.

Wendelien van Wely, Meditatie in beeld in de Middeleeuwen in:
Wouter Prins en Jaelle Collard (red.), Meditatie. 2015

Link naar het boek:
http://www.berneboek.com/meditatie/212076-meditatie-9789089721136.html?search_query=meditatie&results=109 

Volg ons op:

Facebook  Hyves  Twitter
Aanmelden
Afmelden
Adreswijziging
Archief

        Boekentip!

Wouter Prins en Jaelle Collard (red.), Meditatie. 2015
Berneboek.com Uitgeverij Abdij van Berne Abdij van Berne