berneheeswijk.com
Op weg naar kerstmis DAGMEDITATIE     zondag 27 november 2016


Uit de bijbel

Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.’ 

Matteüs 24,42-44

1e zondag van de advent

Ter inspiratie


Gebed in de advent

voor mensen die met moeite deze donkere dagen doorkomen, die door angst, depressie of verdriet nauwelijks nog durven uitzien naar licht: dat hartelijkheid en waarachtige troost hun deel mogen zijn;

voor de dromers van grote dromen: nooit meer honger, de armoede de wereld uit, vrede en gerechtigheid voor allen: dat ze niet verbitterd raken, dat hen lange adem wordt geschonken;

voor hen die hun hart gesloten hebben,verkild en verbitterd door te veel tegenslag: dat de Eeuwige hen mag verwarmen;

voor zo veel kinderen die in onze wereld weinig kansen hebben op een goede toekomst: dat ze gehoord en gezien worden.

Zo leggen wij, God, onze gebeden voor U neer, vertrouwend op uw nabijheid, wachtend op Hem die komen gaat: Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

Hij is mens geworden. Dominicaanse preken – Advent en Kerstmis

Link naar het boek:
http://www.berneboek.com/pastoraat/235122-hij-is-mens-geworden-9789089721495.html?search_query=hij+is+mens&results=2 
Volg ons op:

Facebook  Hyves  Twitter
Aanmelden
Afmelden
Adreswijziging
Archief

        Boekentip!

Hij is mens geworden. Dominicaanse preken Advent en Kerstmis
Berneboek.com Uitgeverij Abdij van Berne Abdij van Berne