berneheeswijk.com
Lente / Zomer WEEKMEDITATIE     zondag 28 augustus 2016


Uit de bijbel

Wanneer gij een middag- of avondmaal geeft,
nodig dan niet uw vrienden,
broers en bloedverwanten uit
en ook geen rijke buren.
Het zou kunnen zijn
dat zij op hun beurt u uitnodigen
en dat gij het dus terugkrijgt.
Maar als ge een gastmaal geeft,
nodig dan armen, gebrekkigen,
kreupelen en blinden uit.
Gelukkig zult ge zijn
omdat zij het u niet kunnen vergelden.
Het zal u vergolden worden
bij de opstanding der rechtvaardigen.

Lucas 14,12b-14

Feest van Sint Augustinus

Ter inspiratie


Sint Augustinus (354-430)

Augustijns is ook de opvatting dat mensen zonder een zachtmoedige, vriendelijke, empathische of liefdevolle bejegening nooit tot een werkelijk begrip van een ander kunnen. ‘Ama, et quod vis fac’ (heb lief en doe dan wat je wilt) is gevleugelde uitdrukking van Augustinus waarin dit inzicht weerklinkt. Het even tijdloos als geniaal. Gelukkig de kerk die geleid wordt door prelaten met kennis van kerkvaders.

Paul van Geest, Mijn moeder, paus Franciscus en andere verrassingen. 2015

Link naar het boek:
http://www.berneboek.com/gebundelde-columns-en-interviews/186744-mijn-moeder-paus-franciscus-en-andere-verrassingen-9789086871629.html 

Volg ons op:

Facebook  Hyves  Twitter
Aanmelden
Afmelden
Adreswijziging
Archief

        Boekentip!

Paul van Geest, Mijn moeder, paus Franciscus en andere verrassingen. 2015
Berneboek.com Uitgeverij Abdij van Berne Abdij van Berne